วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ນີ້ຄືພາກສ່ວນໃດຂອງຄອມພິວເຕີ?


ວັນລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແມ່ນວັນທີ,ເດືອນ,ປີໃດ ?


ຄົນລາວສ່ວນຫຼາຍນັບຖືສາສະໜາຍັງ?


ປະເທດລາວເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອາຊຽນໃນວັນທີ,ເດືອນ,ປີໃດ?